• 3
 • چرخ خیاطی
 • چرخ خیاطی
 • چرخ خیاطی
 • چرخ خیاطی
 • چرخ خیاطی
 • کاچیران
 • ژانومه
 • کاچیران
 • ژانومه
 • چرخ خیاطی گلدوزی
 • چرخ خیاطی
 • چرخ خیاطی گلدوزی
 • چرخ خیاطی گلدوزی
 • چرخ خیاطی
 • چرخ خیاطی گلدوزی
 • چرخ خیاطی گلدوزی
 • چرخ خیاطی گلدوزی
 • چرخ خیاطی

مارشال ژانومه کاچیران

چرخ خیاطی

اولین چرخ خیاطی ساخته شخصی به نام " تامیس سنت " انگلیسی است وی ماشینی در سال 1790 به ثبت رسانید. که کارش بسیار شبیه به دوخت زنجیره ای زمان ما بود البته هدف از ساخت این ماشین بیشتر دوختن چیزهای چرمی بود اما هرگز این وسیله مورد استفاده قرار نگرفت و مخترع این اثر از اختراع خود سودی نبرد تا اینکه در سال 1830 خیاط فرانسوی فقیر که " بارتلمی تیمونیه " نام داشت موفق شد با ذوق و ابتکار خلاقانه خود چرخ خیاطی را بسازدکه بسیار شبیه چرخهای خیاطی امروزی بود. بعدها این وسیله در فرانسه مورد استقبال مردم قرار گرفت ولی گروهی از کارگران که وجود این اختراع را باعث کسادی کار خود می دیدند شبانه به کارگاه بارتلمی حمله کرده و همه چرخهای خیاطی او را نابود کردند و بارتلمی از غصه و فقر جان خود را از دست داد همزمان با این اتفاق مرد دیگری در نیویورک بنام " والترهنت" چرخ خیاطی دیگری را ساخت این چرخ دارای سوزنی بود که همانند سوزنهای امروزی چرخ خیاطی سوراخی کوچک در نوک خود داشت، کار این سوزن،زدن کوکهای ریز بود یعنی با نخ حلقه ای میان پارچه می زد و سپس حلقه دیگری آمده درحلقه اول مانند زنجیرقفل می شد با همه اینها هنت هرگز موفق نشد که این اختراع خود را به ثبت برساندتا روزگاری که افتخار ثبت نخستین چرخ خیاطی نصیب "الیاس هاو" شد همچنین "آیزک سینگر" نیز یک چرخ خیاطی را در کشور آمریکا به ثبت رسانید. آنگاه دعوای مفصلی بین "سینگر" و "الیاس هاو" بر سر این موضوع که حق تقدم با چه کسی است درگرفت سرانجام "هاو" توانست در این نزاع پیروز از میدان بیرون رفته و از هر چرخ خیاطی که به بازار می آمد حق امتیاز به سود خود دریافت نماید.

چرخ خیاطی - چرخ خیاطی گلدوزی - چرخ خیاطی , چرخ خیاطی گلدوزی , کاچیران , ژانومه , چرخ خیاطی ریکار , چرخ خیاطی مارشال , چرخ خیاطی و گلدوزی

جهت مقایسه چرخهای خیاطی ژانومه ، مارشال ، ریکار ، کاچیران ، لینک زیر را کلیک نمایید

مقایسه چرخ خیاطی مارشال,کاچیران,ژانومه,ریکارتماس با ما

an image
شرکت چرخ خیاطی مارشال و ریکار
:ایمیل
sanjarimarshall@yahoo.com info@iranmarshall.ir

تلفن:02155818219-02166968732
فاکس:02155628646