سكوت خدا                     
1/29/2014--متفرقه
 
 
 " اين کسي است که همه‌ي آن چه رؤياي انجام دادن‌ش را در سر مي‌پرورانديم به

انجام رسانده است. او همان‌گونه فيلم‌هايش را تأليف کرده که رمان‌نويس کتاب‌ش را
مي‌نويسد. او به جاي قلم از دوربين فيلم‌برداري استفاده کرده است. او يک مؤلف
سينمايي‌ست." نقل از فرانسوا تروفو درباره‌ي برگمان


 اينگمار برگمان، فرزند يک روحاني مسيحي با تربيتي لوتري و اخلاقي‌گرا. او هرگز
 
 
سايه‌ي پدر(خدا) را نتوانست از فيلم‌هايش دور کند و نشانه‌‌ي ترديدها و شک‌هاي
 
معرفتي ،ديني‌ش در تمام آثارش نمود دارد. او مؤمني با ايمان است اما شکاک. شک او به
 
همان چيزي است که مسيح بر صليب‌اش بر زبان آورد: « خدايا،خداي من، چرا مرا رها
 
کردي؟». 
 
"همچون در آينه????" اولين فيلم سه‌گانه‌ي(Trilogy) برگمان درباره‌ي خدا و
 
ترديد‌ها و نياز بشري نسبت به يک نيروي ماورايي و پر قدرت است. گرچه برگمان با "مهر
 
هفتم"،مسئله‌ي خدا و تقابل آن با انسان‌هاي مؤمن در برابر يک نيروي "
 
شر" به عنوان درونمايه‌ي غالب تقريباً تمامي آثارش پرداخت، اما آنچه در اين سه فيلم به نظر
 
دغدغه‌هاي خود را با دين به فيلم در آورده است.
 
در همچون در آينه,کارين بيماري اسکيزوفرنيايي, که با شدت يافتن بيماري‌ش از ظهور يک
 
موجود ماواريي حرف مي زند که درون کمدي داخل ديوار با او حرف مي‌زند. او براي پدرش
 
(ديويد) که رمان‌نويس عامه‌پسند و ناموفقي‌ست اين مسئله را بازگو مي‌کند و پدر که
 
تنها به کارين به عنوان مصالح رمان‌ش نگاه مي کند او را چون کودکي از سر خود وا
 
مي‌کند. همسر پزشک‌ش(مارتين) نيز با تحقير او براي ناتواني ارتباط جنسي، همچون
 
بيماري او را مورد وارسي قرار مي دهد و بردار نوجوان‌ش(مينوس) که کارين تنها با او
 
احساس دوستي و نزديکي مي‌کند، در تمايلات جنسي دوران نوجواني خود غرق است و
 
نمي‌تواند او را ياري دهد، مرداني ضعيف و رنجور. کارين با موجود ماورايي‌ـ‌ش بايد
 
تنها روبرو شود. او با شوق، منتظر ظهور اين وجود پرقدرتِ ناشناخته است. پدر که براي
 
دست‌مايه‌ي داستان‌هايش هميشه فاصله‌ي امن براي خود برمي‌گزيند،مشاهدات خود را از
 
حالات کارين مبناي داستان بعدي خود قرار داده است،هنگامي که کارين به اين مسئله پي
 
 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
نگاهی گذرا بر برخی مقوله‌ها و ضابطه‌های فلسفه‌ی هنر...   نگاهی به زندگی وآثار داریوش مهرجویی...