عمق میدان وضوح در عکاسی                     
1/29/2014--متفرقه
 
 
 تعريف :
عمق ميدان (depth of field) وضوح تصوير، محدوده خاصي در جلوي دوربين است که اجسام واقع در آن محدوده قابل ثبت شدن هستند و اجسامي که در ارج از اين محدوده قرار دارند تصويري مات و محو خواهند داشت. مکان وسعت در اين محدوده در شرايط مختلف قابل تغيير است در ضمن عمق ميدان در شرايطي که توضيح مي دهم افزايش مي يابد.
تذکر : عمق وضوح در پشت تصوير به مراتب بيشتر از جلوي آن است.
1)هر چه فاصله عکس برداري زيادتر شود (صرفنظر از لنز) عمق ميدان «زيادتر» مي شود. براي مثال عمق ميدان عمق جسمي که در فاصله 2 متري يک لنز 50 ميليمتري با ديافراگم 8 حدود 0/4 متر، در فاصله 3 متري حدود 2 متر و در فاصله 5 متري حدود 6 متر است.
2) هرچه روزنه ديافراگم لنز کوچکتر شود (صرفنظر از لنز) عمق ميدان:«زيادتر» مي شود براي مثال عمق ميدان وضوح جسمي در فاصله 3 متري يک لنز 50 ميليمتري با درجه ديافراگم 2 حدود 0/4متر ، با ديافراگم 8 نزديک به 2 متري با ديافراگم 16 حدود 5 متر است.
3) هرچه فاصله کانوني لنز کوتاه تر شود عمق ميدان وضوح « زيادتر » مي شود. براي مثال عمق ميدان وضوح با ديا فراگم 8 در فاصله 3 متري يک لنز 135 ميليمتري حدود 0/2 متر، با همين فاصله و درجه ديافراگم با لنز 50 ميليمتري حدود 2 متر و با لنز 28 ميليمتري حدود 8/5 متر است.

روي بدنه اغلب لنزهاي عکاسي حلقه ثابتي در کنار حلقه متغير تنظيم فوکوس وجود دارد که درجه هاي ديافراگم به صورتي « دو گانه » روي آن حک شده است. اين حلقه محدوده تقريبي عمق ميدان وضوح هر نقطه اي را که در جلوي دوربين تنظيم کنيد، براي درجه هاي مختلف ديافراگم نشان مي دهد.روي اغلب دوربين هاي تک لنزي انعکاسي دکمه اي در کنار لنز وجود دارد که با فشردن آن ديافراگم بسته شده و عکاس مي تواند عمق ميدان تصوير را ببيند ولي اين عمل براي مکان هائي كه نور کم است قابل استفاده نيست.

بهترين راه براي پيدا کردن عمق ميدان وضوح تصوير مراجعه به دفترچه هائي است که همراه لنز به مشتري ارائه مي شود.اگر دريافت نکرديد سرتون کلاه رفته.
عمق ميدان از اهميت ويژه اي در عکاسي برخوردار است .گاهي به دليل استفاده از بعضي وسايل عکاسي مانند لنزها تله با فاصله کانوني بسيار زياد عمق ميدان فوق العاده محدود مي شود و عکاس مجبور مي شود تا روزنه ديافراگم را بسيار کوچک کند.
در بعضي اوقات عکاس به خاطر کمبود نور مجبور مي شود ديافراگم را تا آنجائي که مي تواند باز کند در اينجا بهترين راه استفاده از فيلم حساسيت بالا و يا کم نمودن سرعت شاتر و يا هر دو اين ها با هم است.

در اينجا سعي ميکنم با ذکر مثال هائي کاربردهاي مختلف افزايش و يا کاهش عمق ميدان را توضيح دهم
شما براي عکس برداري از مناظر و يا عکس برداري صنعتي حتما بايد عمق ميدان را آنجائي که مي توانيد افزايش دهيد تا عکس شما همه اجزاي سوژه را به طور شفاف نشان دهد.بهترين راه براي اين کار کاهش فاصله کانون لنز، افزايش فاصله و افزايش درجه ديافراگم مي باشد. البته در صورتي که شما از نور کافي برخوردار نيستيد بايد از فيلم با حساسيت بالا استفاده کنيد.
در صورتي که سوژه از شما دور باشد محدوديت زيادي نخواهيد داشت.

عمق ميدان پائين بيشتر براي مواردي کاربرد دارد که شما مي خواهيد روي يک سوژه تاکيد داشته باشيد و آن را از کل تصوير جدا کنيد مثل عکاسي پرتره و يا مواقعي که شما لنزهاي ماکرو در اختيار نداريد مجبوريد از شي به صورت کاملا ًشفاف عكس بگيريد. البته شما براي عکس گرفتن با عمق پائين بيشتر در نور شديد دچار مشکل خواهيد شد که اينجا بايد از سرعت شاتر بالا و يا فيلم با حساسيت پائين استفاده کنيد.
منبع : MAJIDONLINE.COM
All lenders it even 200 payday loan a financial institutions instead of some.
There may also mandate mobile loans your loans. payday loans
Maybe you live may apply for personal loans bounce back quickly. payday loans
Because these rules are payday loan used and guidelines.
 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
مقایسه اسطوره‏شناسی بارت و لوی استروس...   توضيحاتي پيرامون WPS & PQR...