خلاصه اي از ساختار رباتها (قسمت اول)                     
2/1/2014--متفرقه
 
 

 

·ريشه واژه ربات

لغت ربات در اکثر زبان‌هاي دنيا با همين تلفظ داراي معناي واحدي مي‌باشد. اين لغت اولين‌بار در خلال سال‌هاي 1920 تا 1930 در نمايشنامه‌اي با نام "RUR (Rossmuse Universal Robot)" نوشته "کارل کاپک" نويسنده چک‌اسلواکي به‌‌کار برده شد. در اين نمايشنامه بازيگران نقش موجوداتي مصنوعي و کوچک شبيه انسان را بازي مي‌کردند، که به‌طور مطلق تحت فرمان صاحب خود قرار داشته و دستوراتش را مو‌به‌مو اجرا مي‌کردند. اين موجودات ربات ناميده مي‌شدند که ريشه آن از لغت اسلاو (يعني اسلواکي‌يايي!) Robota به معناي "کارگر اجباري" است.

 

·قوانين ربوتيک

در سال 1940،Issac Assimov سه قانون Roobtics را به شرح زير تبيين کرد:

1. يک ربات موجودي است که نبايد به انسان آزار برساند و اجازه ندهد به چيزي ضرر برسد.

2. بايد از انسان اطاعت کند، مگر اين ‌که با قانون اول مغايرت داشته باشد.

3. بايد خودش را در برابر خطر و ضرر محافظت نمايد، مگر اين‌که با قانون اول و دوم مغايرت داشته باشد.

 

 ·دسته‌بندي ربات‌ها

ربات‌ها در سطوح مختلف داراي دو خاصيت "تنوع در عملکرد" و "قابليت تطبيق خودکار با محيط" (automated adapting)

مي‌باشند. بر اساس اين دو خاصيت دسته‌بندي ربات‌ها انجام مي‌گيرد.

دسته‌بندي اتحاديه ربات‌هاي ژاپني(jira) به شرح زير است:

1. وسيله‌اي که توسط دست کنترل مي‌شود.

<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
خلاصه اي از ساختار رباتها (قسمت دوم ...   خلاصه اي از روشهي جوشکاري (قسمت سوم) ...