مبانی طراحی صنعتی                     
2/4/2014--متفرقه
 
 
 

مباني طراحي صنعتي

مباني طراحي صنعتيبايد گفت که آن چه در شماره هاي قبل ذکرش رفت خلاصه اي بود از تعريف طراحي و مفهوم طراحي صنعتي. امروزه روز در دنيا، طراحي صنعتي آن قدر گسترده شده و وسعت يافته است که گرفتن تخصص در هر گرايشي و با هر درجه اي سالها تحقيق و طرح زدن و سختي مي خواهد. نوشته هاي من در اين ده شماره بيشتر تکيه بر اصول تئوريک مباني طراحي صنعتي خواهد کرد و اصول و راهکارهاي عملي را نمي توان در اين شماره ها به بحث گذاشت. از آن جايي که بنا بر تجربه ي کوچکي که از اطرافيانم به دست آوردم، دريافتم که دانشجويان اين رشته عموما در مبحث تاريخ و مکاتب طراحي صنعتي با مشکل مواجه اند و از آن جايي که اين رشته هنوز دوران جواني خود را در ايران پشت سر مي گذارد بنا بر اين استادان محترم نيز از مباحث روز، استايل ها و مکاتب پيشرو بي اطلاع بوده و دانشجويان را در اقيانوس بي انتهاي اينترنت بي خط و چراغ رها مي کنند. و دانشجو از پس جستجو هاي مدام آخر به يکي دو تصوير و چند خط نوشته و مفهوم کلي بسنده مي کند.پس در خلال مباحث گريزي هم به تاريخ طراحي صنعتي خواهم زد.

در زمينه ارائه اطلاعات در اين کشور خوب کار هايي هم شده است. تالار گفتگوي طراحي صنعتي که توسط دانشگاه هنر اسلامي تبريز و به همت عليرضا پور محمدي راه اندازي شد که هنوز البته خام و بيشتر يک کانال ارتباطي لينک گذاري است تا کانالي براي بحث و مجادله. يا وبلاگ هاي خُرد ديگري که سال به سال به روز نمي شود و عموما با مطالب سطحي ( و در بعضي مواقع زير پا گذاشتن حق مالکيت معنوي! ) بيشتر شبيه باز کردن مسئوليتي از سر است که کسي از آن ها نخواسته به زور انجام دهند!

مطالب اين وبلاگ بيشتر از جزوه ي استاد مردآويز نجفي وام گرفته شده است که ذکر نام او در اينجا ضروري است و اداي احترام به جاي خالي او در ايران. من سعادت حضور در کلاس هاشان را نداشتم اما به ياري دوستان و شاگردانش توانستم حدودي از آموزه هايش را به دست آورم. و ان چه از طراحي و مباني ان فرا گرفتم به واسطه ي همين اموزش غير مستقيم ايشان بوده است.

آن چه در مباني طراحي صنعتي مطرح مي شود اصول و بنيان هايي است كه يك طراح با توجه به ان اصول مفهوم مورد نظر خود را تا حد توليد انبود پيش مي برد. در واقع با يادگيري مباني طراحي صنعتي طراح مي تواند سيستم طراحي هدفمند خود را به سرانجام برساند، ورودي هاي خود را به سيستمي تحويل دهد كه برگرفته از آن اصول بتواند هماهنگ و به بهترين شكل خروجي هاي هدف را باز نماياند.

شئي هنري و شئي صنعتي

در اين ميان مي بايست دريافت كه بارزترين نمود تفاوت يك شئي صنعتي با يك شئي هنري در توليد انبوه آن است.شئي صنعتي به مرور زمان جايگاه خود را در ميان مردم از دست مي دهد.قديمي مي شود . شايد متضاد با ارزش هاي دوران ما بعد توليدش شود و چه بسا يك عنصر زائد و دور ريختني به حساب آيد. اما از طرفي ديگر همين شئي صنعتي مي تواند با گذشت زمان بسيار و ايجاد حسي نوستالژيك در ذهن و روان هم نسلان خود كه روزگاري با آن زيسته اند شئي اي عتيقه و ناياب محسوب شود و ارزش هنري در ميان توده مردم به خود بگيرد.

 


 


All lenders it even 200 payday loan a financial institutions instead of some.
There may also mandate mobile loans your loans. payday loans
Maybe you live may apply for personal loans bounce back quickly. payday loans
Because these rules are payday loan used and guidelines.
 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
گاز طبيعي؛ راهي براي هوايی پاك : خودروهاي گازسوز ...   تعاريف طراحی صنعتی از ديد بزرگان طراحی ...