تعاريف طراحی صنعتی از ديد بزرگان طراحی                     
2/4/2014--متفرقه
 
 

 تعاريف طراحي از نگاه بزرگان طراحي :

1- آقاي لوئيجي كولاني ( Luigi Colani ) :

طراحي شيوه قانونمندي است كه طراح بايد طي مراحل متوالي به پاسخ در قبال نياز دست يابد .

 

2- آقاي فيليپ استارك (Phillipe stark ) :

طراحي يك تفكر خلاقه است كه جهت اثبات آن بايد به پشتوانه مباحث علمي مسلح بود .

 

3- آقاي فرديناند پورش ( Ferdinand Porsche ):

تحليل و فرموله بندي كردن صورت مسئله ، سيستم عامل يك پروسه طراحي است . طراحي همواره در 2 فاز تئوري و عملي خلاصه مي شود كه فاز عملي همواره متأثر از فاز تئوري است . بنابراين هرچه فاز تئوري قوي تر باشد ، طرحهاي فاز عملي نيزاز اعتبار و كيفيت بالاتري برخوردارند .

 

4- آقاي الكس آزبورن ( Alex Osborn ) :

طراحي در واقع روياهاي طراح است كه چنانچه بدون پشتوانه علمي و توجيه عملكردي باشد ، حبابي بيش نخواهد بود .

 

5- آقاي ويكتور پاپانك :

طراحي تلاشي آگاهانه است براي ايجاد نظمي نتيجه بخش .

 

6- آقاي تئودور مالدونادو ( Theodore Maldonado ) :

طراحي صنعتي يك فعاليت ادراكي مبتني بر تفسير مشخصات فرمي اشيائي كه بصورت صنعتي توليد مي شوند مي باشد . مشخصات فرمي نه تنها خصوصيات خارجي بلكه تمامي روابط ساختاري را دربر مي گيرد كه هم از دو نظر استفاده گر و توليد كننده ، يك شيئ واحد و همگون مي سازد .

 

7- آقاي روژه تالون : ( Roger Talon )

طراحي عبارتست از جستجوي اطلاعات و روش كار در بررسي مسئله و طي آن اشياء محيط زيست با ويژگيها و نيازهاي جسماني و روحي انسانهاي يك جامعه تطبيق داده مي شوند .

 

8- آقاي پروفسور لوباخ ( Prof. Lubach ) :

طراحي صنعتي روندي است كه طي آن توليدات صنعتي مورد استفاده قابل ساخت با نيازهاي جسمي و رواني استفاده گران فردي و جمعي تطبيق داده مي شوند .

 

<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
مبانی طراحی صنعتی ...   چقدر درباره ی طراحی صنعتی می دانید؟ ...