آیا فرضیه قوم مایا در مورد برخورد جرمی به زمین درست است                     
1/23/2014--متفرقه
 
 
 قوم مايا يکي از چهار تمدن اصلي آمريکا مرکزي مي‌باشد. که دستاوردهايي نيز در زمينه‌ي نجوم داشتند. که مي‌توان از آن جملهبه دو سنگ دندانه‌دار خميده که در ميان خود استوانه‌اي را مي‌گرداندند اشاره کرد که با همان اندازه‌ي دندانه‌ها دستگاه تبديل سال خورشيدي و قمري را تشکيل مي‌داد. هنگام پيدا کردن اين ابزار از ساخت آن 1500 سال مي‌گذشت. و خطاي آن تنها 30 ثانيه بود. اين تمدن داراي رصدخانه‌هاي دقيقي نيز بوده‌اند. اما در پاسخ به سوال شما بايد بگويم که تا اندکي بيشتر از 10 سال ديگر ممکن است‌، ماشاهد وقوع يک انفجار عظيم در سياره خودمان باشيم.

ستاره ‌شناسان هشدار داده‌اند که يک تخته سنگ سرگردان (استرِِييد) به سوي زمين در حرکت است و ممکن است در سال 2014 ميلادي به زمين برخورد کند.

جالب آنکه زمان برخورد محاسبه شده درست مصادف با نوروز سال 1393 شمسي خواهد بود!!!! البته ستاره‌شناسان براي کاهش نگراني ساکنان کره خاکي، اعلام کرده‌اند که احتمال برخورد اين تخته سنگ عظيم به کره ما، يک در 900000 است!! جالب است که بدانيد در صورت برخورد، شدت آن بيشتر از 20000000 بمب اتم خواهد که بر هيروشيما انداخته شده!

جالب آنکه اين تخته سنگ سرگردان‌، از زمان تشکيل منظومه خورشيدي5/4 ميليارد سال پيش بر جاي مانده و بيشتر آنها در مکاني ميان مريخ و مشتري در مداري که کمربند استروييدها ناميده مي‌شوند درحال گردش هستند. اين سنگ‌هاي عظيم و سرگردان به خاطر جاذبه ستاره‌هاي دنباله‌دار يا ساير سيارات ممکن است هر از گاهي از مدار خود خارج شده و به سوي زمين حرکت کنند. نام اين تخته سنگ عظيم و سرگردان فضايي 2003 QQ47 است.

All lenders it even 200 payday loan a financial institutions instead of some.
There may also mandate mobile loans your loans. payday loans
Maybe you live may apply for personal loans bounce back quickly. payday loans
Because these rules are payday loan used and guidelines.
 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
تلسكوپ فضايي هابل: پايان يك دوران...   شش عدد حاكم بر كل جهان کدام است؟!...