کهکشان غول پیکر NGC1132 یک فسیل کیهانی                     
1/26/2014--متفرقه
 
 
 تصاوير جديد تلسکوپ فضايي هابل از کهکشان بيضوي NGC1132 نشان مي دهد اين کهکشان يک فسيل کيهاني است. اين کهکشان که حاصل برخورد چند کهکشان است پس از برخورد به صورت يک کهکشان بيضي کرکي درخشان مي درخشد و نسبت به کهکشان هاي معمولي بيضي گون به مراتب درخشان تر است.

کهکشان بيضي NCG1132 که در آخرين عکس گرفته شده توسط هابل قابل مشاهده است به نوعي از رده کهکشان ها موسوم به غول هاي بيضي گون تعلق دارد.اين کهکشان و کهکشانهاي کوتوله ايي که در اطراف آن قرار دارند موسوم به "گروه فسيلي "مي باشند که به احتمال بسيار باقي مانده برخورد يک گروه از کهکشان هاي مي باشد که در زمان هاي نه چندان دور به يکديگر برخورد کرده اند.

در تصاوير بدست آمده درمحدوده نور مرئي ،NCG1132فقط به صورت يک کهکشان بيضي گون منفرد مشاهده مي شود.ولي اين تازه اول ماجرا است.دانشمندان دريافته اند که اين کهکشان در يک هاله عظيم از ماده تاريک قرار دارد، اين مقدار ماده تاريک معمولا در گروه ده تايي و صدتايي از کهکشان ها يافت مي شوند.
اين کهکشان نيز مقدار زيادي تعشعشات ايکس دارد که از مقاديري زيادي گاز انتشار مي يابد .اين مقدار تشعشعات نيز فقط در گروه هاي عظيم شامل صدها کهکشان يافت مي شود.اين پرتوهاي ايکس به اندازه ايي در فضا انتشار يافته است که ده بار بزرگتر از شعاع 120000سال نوري خود کهکشان در نور مرئي است.اين مقدار پرتو ايکس که از اين کهکشان انتشار مي يابد به اندازه تشعشات يک گروه کامل کهکشان مي باشد.
مبدأ و سرچشمه اين گروه فسيلي هنوز به صورت يک معما باقي مانده است .اما به احتمال زياد اين گروه فسيلي باقي مانده غذاي يک کهکشان ديوانه همجنس خوار است که همسايه هاي ديگر خود را بلعيده است. احتمال ضعيف تر آنکه اين ها اجسام کميابي هستند که در يک برهه زماني شروع به شکل گيري کرده و به طريقي رشد کهکشان کوچکتر متوقف شده و کهکشان بزرگتر کامل شد.
بسياري از کهکشان ها در گروه هايي استقرار دارند که توسط نيروي هاي گرانشي به يکديگر متصل شده اند و همچنين کهکشان راه شيري نيز جزئي از اين گروه هاي محلي کهکشاني است.گاهي اوقات نيروي گرانشي بيش از حد سبب مي شود که اين کهکشان ها به يکديگر برخورد نمايند و سرانجام در يک کهکشان ادغام شوند.مدارک شواهد محکمي وجود دارد که کهکشان راه شيري نيز يکي از کهکشان هاي همجنس خواري است که در طول زندگي خود کهکشان کوچکتر بسياري را بلعيده است.
و به اين طريق هريک از اين کهکشان هاي همجنس خوار ستارهاي يکديگر را به ارث مي برند. در اين تصوير هابل مشاهده مي شود که در اطراف کهکشان NGC1132هزاران خوشه کروي قديمي وجود دارد که همانند گردش زنبورهاي عسل در اطراف کندو در اطراف اين کهکشان درحال گردشند.اين خوشه هاي کروي به احتمال بسيار نجات يافته گان کهکشان هاي پدر و مادر همجنس خوار خود هستند که خود آن ها نيز توسط NGC1132بلعيده شده اند.در پس زمينه اين کهکشان پرده ايي گيج کننده از کهکشان ها وجود دارد که درفاصله دورتري قرار دارند.
کهکشانNGC1132 درفاصله تقريبا 320 ميليون سال نوري و در صورت فلکي نهر(Eridanus)قرار دارد.
منبع : parssky.com
All lenders it even 200 payday loan a financial institutions instead of some.
There may also mandate mobile loans your loans. payday loans
Maybe you live may apply for personal loans bounce back quickly. payday loans
Because these rules are payday loan used and guidelines.
 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
کهکشان های کهن که تاکنون از دید بشر پنهان مانده اند...   سپهری یک نقطه عطف...