اثر كازيمير و انرژي نقطه ي صفر ((ZPE
1/26/2014| متفرقه
 ابتدا توضيح جامعي در مورد اثر كازيمير ( Casimir Effect ) مي دهيم. اين اثر شامل نيرويي مي شود كه نه مي توان آن را اثر بار و نه گرانش و رد و بدل كردن ذرات بين دو جسم دانست. آزمايشات كازيمير نشان مي داد كه اين نيرو مربوط به ت  بیشتر...
عطارد
1/26/2014| متفرقه
 عطارد نزديک ترين سياره به خورشيد و قطر آن 4879 کيلومتر، حدودا دو پنجم قطر زمين است. ميانگين فاصله مدار عطارد از خورشيد 58 ميليون کيلومتر مي باشد. در حاليکه فاصله مدار زمين از خورشيد حدود 150ميليون کيلومتر است. به دليل انداز  بیشتر...
انواع ريزش هاي كيهاني
1/26/2014| متفرقه
 1) ريزش هاي هادرونيك ( Hadronic Cascades ): اين ريزش ها بيشتر از ذراتي مانند پروتون ها تشكيل شده اند و پرتوزايي خود آنها باعث تجزيه ي آنها بر فراز جو مي شود. مي توانيم اين عمل متقابل را به صورت زير نيز بنويسيم: Cosmic Ray  بیشتر...
نسبيت خاص و مدل مكانيكVMR-PCR"
1/26/2014| متفرقه
 مدل ديناميك VMR-PCR به صورت ويژه اي نسبيت خاص را تكميل مي كند و توسط نظريه ي ريسمان و مخروط زماني توجيه مي شود. تنها اشتباه اينشتين در نسبيت خاص شايد تنها محدود كردن سرعت بود زيرا در هيچ كميت ديگري محدوديت وجود ند  بیشتر...
ارتباط فضانوردان با زمین
1/26/2014| متفرقه
  مرکز کنترل  عکس از ناسا ايجاد ارتباط بين فضانوردان درفضا و مرکز کنترل در زمين، که پرواز فضاپيما را نظارت و رسيدگي مي کند، به چن  بیشتر...
کاوشگرها
1/26/2014| متفرقه
 ترجمه: لنا سجاديفر ---------------------------------------------------------------------- کاوشگرها کاوشگر وسيله اي بدون سرنشين است که براي کاوش هاي فضايي به فضا فرستاده مي شود. يک کاوشگر ممکن است در فواصل دوردست در فضا ان  بیشتر...
آپولو: ماموریت به ماه
1/26/2014| متفرقه
 آپولو: ماموريت به ماه  ترجمه: لنا سجاديفر ---------------------------------------------------------------------- آپولو: ماموريت به ماه سفر به ماه سرلوحه برنامه هاي فضايي در دهه هفتاد بود. در سال 1961، رئيس جمهور جان  بیشتر...
ورود به فضا و خروج از فضا
1/26/2014| متفرقه
  ورود به فضا و خروج از فضا نيروي شديد گرانش بزرگترين مشکل براي ماموريتهاي فضايي است. يک فضاپيما در شرايط خاصي از سرعت و جهت به فضا فرستاده مي شود.   بیشتر...
اقامت در فضا
1/25/2014| متفرقه
 ترجمه: لنا سجاديفر  ----------------------------------------------------------------------  انسان براي سفر به ماه و يا گردش در مدار زمين بايد مدتي در فضا زندگي کند. شرايط در آنجا با شرايط روي زمين بسيار زياد متفا  بیشتر...
منظومه شمسی و ساختمان آن
1/25/2014| متفرقه
 منظومه ها ترجمه: لنا سجاديفر ---------------------------------------------------------------------- منظومه به مجموعه اي از اجرام سنگين و سياراتي گفته ميشود که همگي به دور يک ستاره در حال گردشند. ما با منظومه شمسي به خوبي آشن  بیشتر...