جهت يابي بدون کمک قطب نما
1/26/2014| متفرقه
 ممکن است در يک سفر قطب نما نداشته باشيم و يا قطب نماي ما از کار افتاده باشد. در اين حالت نياز داريم تا راه خود را بدون استفاده از قطب نما و به کمک خورشيد، ماه و ستارگان و طبيعت اطرافمان بيابيم. براي يافتن موقعيتمان در يک   بیشتر...
نانو تيوپهاي كربني و روشهاي ساخت آنها
1/26/2014| متفرقه
 نانو تيوپهاي (نانو تيوب) كربني: يكي از اكتشافات بزرگ مربوط به Nanotechnology ، كشف Nanotube  است .نانو تيوبها صفحاتي از اتمهاي كربن هستند كه درون قسمتي غلطك مانند حركت مي كنند ودر ظاهر شبيه توريهاي سيمي هستند كه  بیشتر...
سیاره اورانوس
1/26/2014| متفرقه
 ورانوس هفتمين سياره در منظومه شمسي است. فقط نپتون و پلوتو فاصله بيشتري با خورشيد دارند. اورانوس دورترين سياره ايست که مي توان با چشم غير مسلح آن را رويت نمود.      اورانوس هفتمين سياره در منظومه شمسي اس  بیشتر...
اثر كازيمير و انرژي نقطه ي صفر ((ZPE
1/26/2014| متفرقه
 ابتدا توضيح جامعي در مورد اثر كازيمير ( Casimir Effect ) مي دهيم. اين اثر شامل نيرويي مي شود كه نه مي توان آن را اثر بار و نه گرانش و رد و بدل كردن ذرات بين دو جسم دانست. آزمايشات كازيمير نشان مي داد كه اين نيرو مربوط به ت  بیشتر...
عطارد
1/26/2014| متفرقه
 عطارد نزديک ترين سياره به خورشيد و قطر آن 4879 کيلومتر، حدودا دو پنجم قطر زمين است. ميانگين فاصله مدار عطارد از خورشيد 58 ميليون کيلومتر مي باشد. در حاليکه فاصله مدار زمين از خورشيد حدود 150ميليون کيلومتر است. به دليل انداز  بیشتر...
انواع ريزش هاي كيهاني
1/26/2014| متفرقه
 1) ريزش هاي هادرونيك ( Hadronic Cascades ): اين ريزش ها بيشتر از ذراتي مانند پروتون ها تشكيل شده اند و پرتوزايي خود آنها باعث تجزيه ي آنها بر فراز جو مي شود. مي توانيم اين عمل متقابل را به صورت زير نيز بنويسيم: Cosmic Ray  بیشتر...
نسبيت خاص و مدل مكانيكVMR-PCR"
1/26/2014| متفرقه
 مدل ديناميك VMR-PCR به صورت ويژه اي نسبيت خاص را تكميل مي كند و توسط نظريه ي ريسمان و مخروط زماني توجيه مي شود. تنها اشتباه اينشتين در نسبيت خاص شايد تنها محدود كردن سرعت بود زيرا در هيچ كميت ديگري محدوديت وجود ند  بیشتر...
ارتباط فضانوردان با زمین
1/26/2014| متفرقه
  مرکز کنترل  عکس از ناسا ايجاد ارتباط بين فضانوردان درفضا و مرکز کنترل در زمين، که پرواز فضاپيما را نظارت و رسيدگي مي کند، به چن  بیشتر...
کاوشگرها
1/26/2014| متفرقه
 ترجمه: لنا سجاديفر ---------------------------------------------------------------------- کاوشگرها کاوشگر وسيله اي بدون سرنشين است که براي کاوش هاي فضايي به فضا فرستاده مي شود. يک کاوشگر ممکن است در فواصل دوردست در فضا ان  بیشتر...
آپولو: ماموریت به ماه
1/26/2014| متفرقه
 آپولو: ماموريت به ماه  ترجمه: لنا سجاديفر ---------------------------------------------------------------------- آپولو: ماموريت به ماه سفر به ماه سرلوحه برنامه هاي فضايي در دهه هفتاد بود. در سال 1961، رئيس جمهور جان  بیشتر...