تكنيك‌هاي بهينه‌سازي در فضاي نانومحاسبات
1/23/2014| متفرقه
  تكنيك‌هاي بهينه‌سازي، چه در فضاي رياضيات پيوسته و چه در فضاي رياضيات گسسته، اثري عميقي بر طراحي مهندسي گذاشته است. در اين مقاله اثر تكنيك‌هاي بهينه‌سازي در مق  بیشتر...
''''ریاضیات نظری'''':تلفیق سنتهای فیزیک نظری و ریاضیات
1/23/2014| متفرقه
 مشخصه اصلي رياضيات جديد استفاده از اثبات هاي دقيق است.اين کار که بي اغراق ثمره ي هزاران سال پالايش و پيرايش است چنان روشني و قابليت اعتمادي به رياضيات بخشيده است که هيچ علم ديگري از آن برخوردار نيست، ولي در عين حال حرکت رياض  بیشتر...
بمبهاي الكترومغناطيسي
1/23/2014| متفرقه
 سلاح تازه اي كه ساخت آن بسيار ساده و تأثير آن كاملاً گسترده است ، نگراني هايي را براي دانشمندان و دولتمردان بوجود آورده است . به نوشته هفته نامه علمي نيوساينتيست اين سلاح مؤثر « بمب الكترو مغناطيسي » نام دارد كه   بیشتر...
اشعه مادون قرمز
1/23/2014| متفرقه
 مادون در لغت به معناي زير دست و قرمز به معناي هر چه به رنگ خون باشد، است. پس ميتوان گفت كه مادون قرمز اشعه بسيار ريز و قرمز رنگ است. اطلاعات اوليه كشف هرسل اولن گام در ايجاد پديده‌اي كه ما آن را طيف الكترومغناطيسي مين  بیشتر...
نور و امواج الكترومغناطيس
1/23/2014| متفرقه
 مقدمه        امروزه مي دانيم كه نور يك موج الكترمغناطيسي است و بخش بسيار كوچكي از طيف الكترمغناطيسي را تشكيل مي دهد. بنابراين براي شناخت نور بايستي به بررسي امواج الكترومغناطيسي پرداخت. اما از  بیشتر...
نقش ميدان مغناطيسى در حفاظت از كره زمين
1/23/2014| متفرقه
 ميدان مغناطيسى زمين همانند پوست پياز كره خاكى ما را در برگرفته است. توفان هاى خورشيدى آن را مورد حمله قرار داده و موجب بروز توفان هاى الكتريكى در آن مى گردند. اين توفان ها نيز متعاقباً بر روى سيستم هاى الكتريكى زمين اثر مى گ  بیشتر...
مقدمه ای بر کیهان شناسی و اختر فیزیک نوین
1/23/2014| متفرقه
 Introduction to Cosmology and Modern Astrophysics   The Story so far... 2005 is Einstein Year! (Most) Significant figure in Modern Physics   2005 100 years since the 3 “key papers” were publ  بیشتر...
شش عدد حاكم بر كل جهان کدام است؟!
1/23/2014| متفرقه
 شش عدد حاكم بر كل جهان کدام است؟! اين متن خلاصه مقاله پروفسور سرمارتين ريس، يكي از پيشگامان كيهان شناسي در جهان است. وي استاد تحقيقات انجمن سلطنتي در دانشگاه كمبريج و داراي عنوان اخترشناس سلطنتي است. در عين حال وي عضو انجمن  بیشتر...
آیا فرضیه قوم مایا در مورد برخورد جرمی به زمین درست است
1/23/2014| متفرقه
 قوم مايا يکي از چهار تمدن اصلي آمريکا مرکزي مي‌باشد. که دستاوردهايي نيز در زمينه‌ي نجوم داشتند. که مي‌توان از آن جملهبه دو سنگ دندانه‌دار خميده که در ميان خود استوانه‌اي را مي‌گرداندند اشاره کرد  بیشتر...
تلسكوپ فضايي هابل: پايان يك دوران
1/23/2014| متفرقه
 چند ماه اخير شاهد تغيير عمده اي در اولويت بندي هاي دولت ايالات متحده در زمينه ي اكتشافات علمي و فضايي بوده ايم . سال گذشته، رئيس جمهور بوش ديدگاه جديدي به آژانس هوا و فضاي ملي، «ناسا » ارائه كرد كه حاوي تغيي  بیشتر...