مهندسي مكانيك
2/3/2014| متفرقه
 هدف : الف – گرايش مكانيك در طراحي جامدات هدف تربيت آزمايشگاهي متخصصاني است كه بتوانند در مراكز توليد و كارخانه‌ها اجزاء و مكانيزم ماشين‌آلات مختلف را طراحي كنند. دروس اين دوره شامل دروس نظري، آزمايشگاهي، كا  بیشتر...
استاندارد مديريت كيفيت آزمايشگاهي ISO 17025
2/3/2014| متفرقه
 مقدمه     در حال حاضر استاندارد بين الملليISO/IEC 17025 که در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجرايISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپايي EN45001 تهيه شده است، جايگزين هر دوي آنها شده است. اين استاندارد شام  بیشتر...
امواج صوتي براي جلوگيري از رسوب ذرات در صنعت
2/3/2014| متفرقه
      امواج صوتي براي جلوگيري از رسوب ذرات در صنعت   امروزه استفاده از امواج صوتي (بوقهاي صوتي) (sonic horns) جهت جلوگيري از رسوب ذرات و خاكستر در ماشين آلات صنعتي از قبيل فن ها، كانالها، بويلر  بیشتر...
نگاهي به جريان سيال در لوله‌ها
2/3/2014| متفرقه
  به جريان سيال در لوله‌ها       بیشتر...
مقدمه اي بر سيستمهاي هيدروليک و نيوماتيک
2/1/2014| متفرقه
 امروزه در بسياري از فرآيندهاي صنعتي ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزينه و با دقت زياد مورد نظر است در همين راستا بکارگيري سيال تحت فشار در انتقال و کنترل قدرت در تمام شاخه هاي صنعت رو به گسترش است. استفاده از قدرت سيال   بیشتر...
ماشين كاري با روش تخليه الكتريكي(EDM)
2/1/2014| متفرقه
 ماشين كاري با روش تخليه الكتريكي(EDM) يكي از روش هاي توليد مخصوص است كه كاربرد وسيعي يافته است. در اين روش براي براده برداري هيچگونه تماس مستقيمي بين قطعه كار و الكترود بر قرار نمي‌شود و در نتيجه نير  بیشتر...
مهندسي معكوس
2/1/2014| متفرقه
        مقدمه:       بیشتر...
موتورهاي دو زمانه
2/1/2014| متفرقه
  موتورهاي دو زمانه بدين دليل به آنها موتورهاي دو زمانه گويند که قبل از احتراق يک ضربه همفشردگي هوا و سوخت و يک ضربه اشتغال در آن وجود دارد. در چنين موتورهايي پيستون  بیشتر...
موتورهاي ديزل
2/1/2014| متفرقه
 موتورهاي ديزلي موتورهاي ديزلي نسبت به موتورهاي بنزيني ارزانتر و مقرون به صرفه تر هستند. موتور ديزلي فقط هوا را دريافت داشته، آنرا فشرده کرده و بعد سوخت را درون هواي فشرده تزريق مي نمايد. گرماي هواي فشرده فورآً سوخت را روشن   بیشتر...
خلاصه اي از روشهي جوشکاري (قسمت سوم)
2/1/2014| متفرقه
 قسمت سوم     معرفي جوش آرگون در چند جمله در جوش آرگون يا تيگ(TIG) بري يجاد قوس جوشکاري از الکترود تنگستن استفاده مي شود که ين الکترود برخلاف د  بیشتر...