سوخت هيدروژن
2/1/2014| متفرقه
 امروزه گاز هيدروژن براي استفاده در موتورهاي احتراقي و وسايل نقليه الكتريكي باتري‌دار مورد بررسي قرار گرفته است. هيدروژن در دما و فشار طبيعي، يك گاز است و به اين علت، انتقال و ذخيره آن از سوخت هاي مايع ديگر، دشوارتر است.  بیشتر...
پلاستيكها و لاستيكها
2/1/2014| متفرقه
 لاستيكها  از ويژگي برجسته لاستيكها مدول الاستيسيته پايين آنها است همچنين  مقاومت شيميايي و سايشي و خاصيت  عايق بودن آنها باعث كاربردهاي بسيار در زمينه خوردگي ميگردد . مثلا لاستيكها با اسيد كلريدريك سازگارند و  بیشتر...
پمپ هاي هيدروليكي (قسمت اول)
2/1/2014| متفرقه
 قسمت اول     با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک انرژي مکانيکي را که توسط موتورهاي الک  بیشتر...
پمپ هاي هيدروليكي (قسمت دوم)
2/1/2014| متفرقه
 پمپ هاي پره اي :             به طور کلي پمپ هاي پره اي به عنوان پمپ هاي فشار متوسط در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرند. سرعت آنها معمولا از 1200 rpm تا 1750 rpm&n  بیشتر...
ي از روشهي جوشکاري (قسمت اول) تاريخچه ي مختصراز جوشکاري دستي قوس
2/1/2014| متفرقه
 تاريخچه ي مختصراز جوشکاري دستي قوس برقي(S.M.A.W)   قوس برقي در سال 1807توسط سرهمفري ديوي کشف شد ولي استفاده از آن در جوشکاري فلزات به يکديگر هشتاد سال بعد از ين کشف ، يعني در سال 1881 اتفاق افتاد. فردي به نام آگوست دي  بیشتر...
توضيحاتي پيرامون WPS & PQR
2/1/2014| متفرقه
 در نظر بگيريد در کارخانه ي بزرگ که تعداد زيادي پروژه در دست انجام است مسوول کنترل کيفي و يا ناظر هستيم. و با انواع و اقسام حالات جوشکاري برخورد ميکنيم ....انواع الکترودها، ورقها با ضخامتهاي متفاوت، ماشينهي مختلف که تحت   بیشتر...
عمق میدان وضوح در عکاسی
1/29/2014| متفرقه
 تعريف : عمق ميدان (depth of field) وضوح تصوير، محدوده خاصي در جلوي دوربين است که اجسام واقع در آن محدوده قابل ثبت شدن هستند و اجسامي که در ارج از اين محدوده قرار دارند تصويري مات و محو خواهند داشت. مکان وسعت در اين محدوده د  بیشتر...
مقایسه اسطوره‏شناسی بارت و لوی استروس
1/29/2014| متفرقه
     از اثر تا متن «مقايسه اسطوره‏شناسي بارت و لوي استروس» اسطوره امروز (روح‏الله نصرتي) اسطوره امروز، رولان بارت، ترجمه شيرين دخت دقيقيان، تهران، نشر مرکز، 1375. از اثر تا متن «مقايس  بیشتر...
خیاطی
1/29/2014| متفرقه
 تاريخچه هنر خياطي هنر رهگشاي كار است كه هستي را جنبش درآورده و تازه تر از تازه مي سازد و هنر ارزنده اي كه پوشش بيروني هستي را جمال مي بخشد. در زمان گذشته پارچه را روي اندام افراد قرار داده و فرم دلخواه در مي آوردند و با كوك   بیشتر...
مکاتب نقاشی دوره صفوی
1/29/2014| متفرقه
 مکتب نقاشي دوره صفوي شامل دو دوره است : 1. دوره اول : مکتب بهزاد : از نظر فني که بر روش ( بهزاد ) و شاگردانش استوار است . الف : در اين دوره مقام و منزلت هنرمندان به حمايت شاهان صفوي بالا رفت . ب: علاقه شاه طهماسب به نقاشي چن  بیشتر...