مقایسه اسطوره‏شناسی بارت و لوی استروس
1/29/2014| متفرقه
     از اثر تا متن «مقايسه اسطوره‏شناسي بارت و لوي استروس» اسطوره امروز (روح‏الله نصرتي) اسطوره امروز، رولان بارت، ترجمه شيرين دخت دقيقيان، تهران، نشر مرکز، 1375. از اثر تا متن «مقايس  بیشتر...
خیاطی
1/29/2014| متفرقه
 تاريخچه هنر خياطي هنر رهگشاي كار است كه هستي را جنبش درآورده و تازه تر از تازه مي سازد و هنر ارزنده اي كه پوشش بيروني هستي را جمال مي بخشد. در زمان گذشته پارچه را روي اندام افراد قرار داده و فرم دلخواه در مي آوردند و با كوك   بیشتر...
مکاتب نقاشی دوره صفوی
1/29/2014| متفرقه
 مکتب نقاشي دوره صفوي شامل دو دوره است : 1. دوره اول : مکتب بهزاد : از نظر فني که بر روش ( بهزاد ) و شاگردانش استوار است . الف : در اين دوره مقام و منزلت هنرمندان به حمايت شاهان صفوي بالا رفت . ب: علاقه شاه طهماسب به نقاشي چن  بیشتر...
فكر هنري‌ در انسانهاي‌ نخستين‌
1/29/2014| متفرقه
 فكر هنري‌ در انسانهاي‌ نخستين‌      لباس‌ براي‌ چه‌ دوخته‌ شد   4-1- ظن‌ غالب‌ آن‌ است‌ كه‌ لباس‌، در ابتدا، براي‌ زينت‌ ايج  بیشتر...
نگاهي به آثار و انديشه‌هاي مارينا آبرامويچ در حوزه هنرهاي اجرايي
1/29/2014| متفرقه
      عليرضا اميرحاجبي مارينا- آبرامويچ(Marina Abramovic) در سال 1946 از والديني پارتيزان در يوگوسلاوي متول  بیشتر...
نگاهي به مفهوم تئاتر سوم از ديدگاه
1/29/2014| متفرقه
     يان واتسون   برگردان به فارسي: عليرضا اميرحاجبي     يادداشت مترجم:   بخش گسترده‌اي از فعاليت‌هاي يوجينيو باربا بين سال‌هاي 1976 تا 1991 در زمينه جام  بیشتر...
هالیوود وجهان
1/29/2014| متفرقه
 توبي ميلر ترجمه: سيد علي مرتضويان … وقتي صدام حسين قطعه «راه من» فرانك سيناترا را كه شهرت جهاني داشت به عنوان تِم آهنگ پنجاه وچهارمين جشن تولدش برگزيد، اين كار را تحت فشار امپرياليسم آمريكا انجام ندا  بیشتر...
نگاهی به زندگی وآثار داریوش مهرجویی
1/29/2014| متفرقه
 داريوش مهرجوئي متولد ???? تهران و دانش آموخته‌ي رشته‌ي فلسفه از دانشگاه UCLA کاليفرنياست. در سالهاي ??-???? سردبيري نشريه‌ي پارس ريويو را در لس‌آنجلس برعهده داشت که در آن آثار داستان‌نويسان و اشع  بیشتر...
سكوت خدا
1/29/2014| متفرقه
 " اين کسي است که همه‌ي آن چه رؤياي انجام دادن‌ش را در سر مي‌پرورانديم به انجام رسانده است. او همان‌گونه فيلم‌هايش را تأليف کرده که رمان‌نويس کتاب‌ش را مي‌نويسد. او به جاي قلم   بیشتر...
نگاهی گذرا بر برخی مقوله‌ها و ضابطه‌های فلسفه‌ی هنر
1/29/2014| متفرقه
 فلسفه‌ي هنر ( استتيک يا زيباشناسي ) يکي از بخش‌هاي سه گانه‌ي مجموعه ي پيوسته‌ي”تاريخ هنر”، “استتيک نظري” و”نقد هنر” است ـ سه مبحثي که در پيوند ديالکتيکي با يکديگرند. ب  بیشتر...