خانه / محصولات

محصولات دیگر در بازار

ژانومه سردوز 204A

سردوز با قابليت 3و4 نخ
نخ کردن راحت و داراي راهنماي نخ
داراي فشار پايه
قابليت دوخت کش دوزي ،مرواريد دوزي >
قیمت روز در اختیار این سایت نیست.

قیمت به ریال:0
تعداد بازدید:1947