چرخ خیاطی ریکار 560A
تعداد حاشيه دوزي : 32 طرح عرض گلدوزي : 6/5 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) سيستم قاب ماکو : تمام دور داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتيک مجهز به سيستم ماسوره پر کن اتوماتيک داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت قابلي
چرخ خیاطی ریکار 323A
تعداد حاشيه دوزي : 32 طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) سيستم قاب ماکو : نيم دور تمام فلز داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتيک داراي درجه تنظيم زيکزال مجهز به سيستم ماسوره پر کن اتوماتيک داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) داراي سيستم فشار پايه برا
چرخ خیاطی مارشال 960A
تعداد حاشيه دوزي : 32طرح عرض گلدوزي :7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام ف
چرخ خیاطی مارشال 7200A
تعداد حاشيه دوزي : 101طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور قابليت :مادگي چشمي و گرد و پولک دوزي ،حروف و اعدادزني ،قرينه دوزي و ترکيب مدل داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ،زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جاد
چرخ خیاطی مارشال 8200H
تعداد حاشيه دوزي : 80طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور داراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دور داراي نور لامپ LED باطول عمر بيشتر و مصرف انرژي کمتر داراي درجه کنترل سرعت و سيستم شروع بکار اتوماتيک قابلي
چرخ خیاطی مارشال 840S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز
چرخ خیاطی مارشال 1023S
با کارايي 406 کار گلدوزي قاب ماکو افقي جادکمه 1 زمانه با کارايي 11 نوع جادکمه تيغ قطع کننده نخ اضافه صفحه نمايشگر با حافظه (4 گروه 20 کاره) با کارايي سوزن دوقلو انتخاب آسان نمونهاي گلدوزي ماسوره پر کن اتوماتيک بازو آزاد سوزن نخ کن خودکار تعغيير وضعيت سوزن به صورت خودک
چرخ خیاطی مارشال 7400A
با کارايي 406 کار گلدوزي قاب ماکو افقي جادکمه 1 زمانه با کارايي 11 نوع جادکمه تيغ قطع کننده نخ اضافه صفحه نمايشگر با حافظه (4 گروه 20 کاره) با کارايي سوزن دوقلو انتخاب آسان نمونهاي گلدوزي ماسوره پر کن اتوماتيک بازو آزاد سوزن نخ کن خودکار تعغيير وضعيت سوزن به صورت خودک
چرخ خیاطی مارشال 8400H
تعداد حاشيه دوزي : 197طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور داراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دور داراي نور لامپ LED باطول عمر بيشتر و مصرف انرژي کمتر داراي درجه کنترل سرعت و سيستم شروع بکار اتوماتيک قابل
چرخ خیاطی مارشال 1050A
تعداد حاشيه دوزي : 28طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم پاک دوزي 2نخ (اورلوک ) سيستم قاب ماکو : تمام دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دو
چرخ خیاطی مارشال 7500A
تعداد حاشيه دوزي : 341طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور قابليت :حافظه دار- مادگي چشمي و گرد و پولک دوزي-حروف و اعداد زني ،قرينه دوزي و ترکيب مدل سيستم شروع به کار اتوماتيک سيستم پاک دوزي 2 نخ (اورلوک ) داراي قابل
چرخ خیاطی مارشال 8500H
تعداد حاشيه دوزي : 404طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور داراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دور داراي نور لامپ LED باطول عمر بيشتر و مصرف انرژي کمتر داراي درجه کنترل سرعت و سيستم شروع بکار اتوماتيک قابل
چرخ خیاطی مارشال 850A
تعداد حاشيه دوزي : 28طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تما
چرخ خیاطی مارشال 1121A
با کارايي 21 کار گلدوزي - قاب ماکو عمودي (فلزي) - جادکمه 1 زمانه - تيغ قطع کننده نخ اضافه - ماسوره پر کن اتوماتيک - بازو آزاد - سوزن نخ کن خودکار - درجعبه همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش . تحت مهندسی و تکنولوژی کشور تایوان >
چرخ خیاطی مارشال 6000
تعداد حاشيه دوزي : 35طرح عرض گلدوزي :5 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام ف
چرخ خیاطی مارشال 860A
تعداد حاشيه دوزي : 32طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام
چرخ خیاطی مارشال 2050A
تعداد حاشيه دوزي : 32طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام
چرخ خیاطی مارشال 842S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام ف
چرخ خیاطی مارشال 960
تعداد حاشيه دوزي : 26طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور داراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دور داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ،زيپ دوزي ،دکمه
چرخ خیاطی مارشال 7000A
تعداد حاشيه دوزي : 60طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور قابليت :مادگي چشمي و گرد و پولک دوزي داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ،زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچ
چرخ خیاطی مارشال 8000H
تعداد حاشيه دوزي : 40طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور داراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دور داراي نور لامپ LED باطول عمر بيشتر و مصرف انرژي کمتر داراي درجه کنترل سرعت و سيستم شروع بکار اتوماتيک قابلي
چرخ خیاطی مارشال 9500p
تعداد حاشيه دوزي : 513طرح عرض گلدوزي : 9 ميلي متر طول دوخت : 5 ميل و طول دوخت معکوس : 3 ميل حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي سيستم کارپيشبر بالا کننده (DFS) داراي سوزن نخ کن اتومات و کاور سيستم قاب ماکو : کمپلتي (صنعتي ) داراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دور داراي نور لامپ LED ب
چرخ خیاطی مارشال 848CA
تعداد حاشيه دوزي : 32طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي کاور پلاستيکي و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه
چرخ خیاطی ریکار 321S
تعداد حاشيه دوزي : 22 طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : چهار زمانه سيستم قاب ماکو : نيم دور تمام فلز داراي سوزن نخ کن اتوماتيک داراي درجه تنظيم زيکزال مجهز به سيستم ماسوره پر کن اتوماتيک داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي مت
چرخ خیاطی ریکار 565A
تعداد حاشيه دوزي : 32 طرح عرض گلدوزي : 6/5 ميلي متر حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) سيستم قاب ماکو : تمام دور داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتيک داراي درجه تنظيم زيکزال مجهز به سيستم ماسوره پر کن اتوماتيک داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) داراي سيستم فشار پايه براي ضخا
چرخ خیاطی ریکار 6500A
تعداد حاشيه دوزي : 404طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر طول دوخت : 4/5 ميل و طول دوخت معکوس : 3 ميل حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور داراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دور داراي نور لامپ LED باطول عمر بيشتر و مصرف انرژي کمتر داراي در
چرخ خیاطی ریکار 2035S
تعداد حاشيه دوزي : 32طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي
چرخ خیاطی مارشال 940S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتیک دارای طراحی و پرینت لیزری برجسته ( Digital Printing) دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تک
چرخ خیاطی مارشال 935S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي
چرخ خیاطی مارشال 950S
تعداد حاشيه دوزي : 32طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي
چرخ خیاطی مارشال 945S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات دارای طراحی و پرینت لیزری برجسته ( Digital Printing) دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه
چرخ خیاطی ریکار 2030S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي
چرخ خیاطی ریکار 2015S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز
ژانومه 802P
حاشيه دوزي :135 طرح عرض زيگزال :7 mm سيستم قاب ماکو : نمام دور حرکت جادکمه : 8 نوع مادگي اتومات قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ،پس دوزي ،زيپ دوزي، قيطان دوزي ،قلاب گير و لايه دوزي سوزن نخ کن اتومات و ماسوره پيچ صحفه نمايش اطلاعات دوخت نور LED با طول عمر بالا قیمت روز در اختیار این سایت
ژانومه 6700A
حاشيه دوزي :25 طرح عرض زيگزال :6/5 mm سيستم قاب ماکو : تمام دور حرکت جادکمه : يک مرحله اي اتومات قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ،پس دوزي و زيپ دوزي داراي سوزن نخ کن داراي صحفه نمايش قیمت روز در اختیار این سایت نیست.
کاچیران فاف 4084
حاشيه دوزي :84 طرح (با احتساب دوخت ترکيبي ) عرض زيگزال :6 mm سيستم قاب ماکو :تمام دور حرکت جادکمه : 4 زمانه قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ،پس دوزي و زيپ دوزي مجهز به سوزن نخ کن مجهز به سيستم کارپيشبرDFT داراي درب و جعبه مجهز به نخ بر پدال 2سرعته (ساخت ايران ) قیمت روز در اختیار این سایت ن
چرخ خیاطی مارشال هم استار (HOME STAR)
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز
ژانومه 1020
حاشيه دوزي :7 طرح عرض زيگزال :5 mm سيستم قاب ماکو : نيم دور حرکت جادکمه : 4 زمانه قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ،پس دوزي و زيپ دوزي داراي سوزن نخ کن قیمت روز در اختیار این سایت نیست.
کاچیران فاف 1139
حاشيه دوزي :84 طرح (با احتساب دوخت ترکيبي ) عرض زيگزال :6 mm سيستم قاب ماکو :تمام دور حرکت جادکمه : 4 زمانه قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ،پس دوزي و زيپ دوزي مجهز به سوزن نخ کن داراي درب و جعبه (ساخت ايران ) قیمت روز در اختیار این سایت نیست.
چرخ خیاطی مارشال 9000A
تعداد حاشيه دوزي : 404طرح عرض گلدوزي : 7 ميلي متر ، طول دوخت 4/5 ميلي متر ، طول دوخت معکوس 3ميلي متر. حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي کاور محافظ و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : تمام دور داراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دور داراي نور لامپ LED باطول عمر بيشتر و مصرف انرژي کمتر
چرخ خیاطی مارشال 868A
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز
میاندوز صنعتی مارشال 3040M
مياندوز قابليت دوخت 2،3،4،5 نخ داراي 2 و 3 سوزن مياندوز داراي قلاب نخ کن اتوماتيک داراي کشش نخ اتومات بسيار دقيق داراي 6سري پايه : مرواريد دوزي ،پولک دوزي ،مغزي دوزي ،کش دوزي ،نواردوزي و شيلينگ دوزي داراي کار پيش بر قابل تنظيم داراي لامپ و نقشه راهنماي نخ کشي داراي محفظه خرده پارچه (سطل ) هم
میاندوز صنعتی مارشال 3050MO
مياندوز و سردوز قابليت دوخت 2،3،4،5 نخ داراي 2 و 3 سوزن مياندوز داراي قلاب نخ کن اتوماتيک داراي کشش نخ اتومات بسيار دقيق داراي 6سري پايه : مرواريد دوزي ،پولک دوزي ،مغزي دوزي ،کش دوزي ،نواردوزي و شيلينگ دوزي داراي کار پيش بر قابل تنظيم داراي لامپ و نقشه راهنماي نخ کشي داراي محفظه خرده پارچه (
سردوز صنعتی مارشال 303A
زيگزال 3 نخ داراي قلاب نخ کن اتوماتيک داراي 6سري پايه : مرواريد دوزي ،پولک دوزي ،مغزي دوزي ،کش دوزي ،نواردوزي و شيلينگ دوزي داراي کار پيش بر قابل تنظيم امکان دوخت سه نخ روي پارچه هاي متفاوت داراي لامپ و نقشه راهنماي نخ کشي داراي محفظه خرده پارچه (سطل ) امکان خصوصيت مهم ژور دوزي روي پارچه همراه
سردوز صنعتی مارشال 304A
زيگزال 3 نخ و 4 نخ داراي قلاب نخ کن اتوماتيک داراي 6سري پايه : مرواريد دوزي ،پولک دوزي ،مغزي دوزي ،کش دوزي ،نواردوزي و شيلينگ دوزي داراي کار پيش بر قابل تنظيم امکان دوخت سه نخ و 4 نخ روي پارچه هاي متفاوت داراي لامپ و نقشه راهنماي نخ کشي داراي محفظه خرده پارچه (سطل ) امکان خصوصيت مهم ژور دوزي ر
چرخ خیاطی ریکار 320S
تعداد حاشيه دوزي : 19 طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : چهار زمانه سيستم قاب ماکو : نيم دور تمام فلز مجهز به سيستم ماسوره پر کن اتوماتيک داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ،زيپ دوزي و
چرخ خیاطی مارشال 845S
تعداد حاشيه دوزي : 32طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متح
چرخ خیاطی مارشال 830S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحر
چرخ خیاطی مارشال 820S
تعداد حاشيه دوزي : 10طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي کاور پلاستيکي سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد
ریکار404A
سردوز 3و4نخ ريکار قابليت دوخت 3و4 نخ روي پارچه داراي اهرم قلاب نخ کن اتومات داراي خصوصيت مهم ژور دوزي روي پارچه داراي سنسور ايمني روي قاب بدنه داراي کار پيشبر قابل تنظيم قابليت 7MM عرض دوخت و 4MMطول دوخت همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش . ساخت کشور تایوان
اتو مخزن دار مارشال XN4510
2100- 2500W مصرف انرژی A با قدرت 4/5 بار 1.2 لیتر حجم مخزن با کفه سرامیک با بخار قابل تنظیم 87 دقیقه اتو کشی مداوم 97 دقیقه بختر مداوم آمده به کار در کمتر از 2.30 دقیقه قابل تنطیم برای اتو خشک بدون ریزش آب از کفه اتو بخار عمودی مخزن ضد رسوب قابل استفاده با آب شرب دکمه بخار فشنگی با کنترل راحت بخار
چرخ خیاطی مارشال 841S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحر
چرخ خیاطی مارشال 920S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و با
چرخ خیاطی ریکار 315S
تعداد حاشيه دوزي : 13طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) م
چرخ خیاطی مارشال 815P
تعداد حاشيه دوزي : 10طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) م
چرخ خیاطی مارشال 930S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و با
چرخ خیاطی مارشال 925S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه دارای طراحی و پرینت لیزری برجسته ( Digital Printing) دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دک
چرخ خیاطی ریکار 2025S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه دارای طراحی و پرینت لیزری برجسته ( Digital Printing) دارای لامپ LED سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دک
چرخ خیاطی مارشال 810B
تعداد حاشيه دوزي : 11 طرح عرض گلدوزي : 4/5 ميلي متر داراي سيستم قاب ماکو تمام دور داراي درجه کشش تنظيم نخ مجهز به سيستم ماسوره پر کن داراي اهرم سر قائمي داراي لوازم خياطي و داراي بدنه و اجزاء فلزي و داراي بازويي آزاد و متحرک ( دور آستين ) يک جايگزين مناسب براي دوخت دوز معمول خانگي و خريد جهيز
چرخ خیاطی مارشال 810P
تعداد حاشيه دوزي : 11 طرح عرض گلدوزي : 4/5 ميلي متر داراي سيستم قاب ماکو تمام دور داراي درجه کشش تنظيم نخ مجهز به سيستم ماسوره پر کن داراي اهرم سر قائمي داراي لوازم خياطي و داراي بدنه و اجزاء فلزي و داراي بازويي آزاد و متحرک ( دور آستين ) يک جايگزين مناسب براي دوخت دوز معمول خانگي و خريد جهيز
چرخ خیاطی ریکار 2011S
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحر
چرخ خیاطی مارشال پرنسس( PRINCESS)
تعداد حاشيه دوزي : 11طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) ه
چرخ خیاطی ریکار 310P
تعداد حاشيه دوزي : 11 طرح عرض گلدوزي : 4/5 ميلي متر داراي سيستم قاب ماکو تمام دور داراي درجه کشش تنظيم نخ مجهز به سيستم ماسوره پر کن داراي اهرم سر قائمي داراي لوازم خياطي و داراي بدنه و اجزاء فلزي و داراي بازويي آزاد و متحرک ( دور آستين ) يک جايگزين مناسب براي دوخت دوز معمول خانگي و خريد جهيز
چرخ خیاطی ریکار 310B
تعداد حاشيه دوزي : 11 طرح عرض گلدوزي : 4/5 ميلي متر داراي سيستم قاب ماکو تمام دور داراي درجه کشش تنظيم نخ مجهز به سيستم ماسوره پر کن داراي اهرم سر قائمي داراي لوازم خياطي و داراي بدنه و اجزاء فلزي و داراي بازويي آزاد و متحرک ( دور آستين ) يک جايگزين مناسب براي دوخت دوز معمول خانگي و خريد جهيز
ژانومه سردوز 204A
سردوز با قابليت 3و4 نخ نخ کردن راحت و داراي راهنماي نخ داراي فشار پايه قابليت دوخت کش دوزي ،مرواريد دوزي > قیمت روز در اختیار این سایت نیست.
چرخ خیاطی مارشال برلیان
تعداد حاشيه دوزي : 19طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه داراي درب جعبه سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحر
چرخ خیاطی مارشال 815S
تعداد حاشيه دوزي : 10طرح عرض گلدوزي : 5 ميلي متر حرکت جادکمه : 4 زمانه سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي ، زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) م
اتو پرس 8000B مارشال
- 2100w ( وات ) - دارای برچسب انرژی رتبه A - قدرت زیاد در پخش بخار - با قدرت پرس 50 کیلو گرم - سیستم اتومات قطع کن - با صفحه نچسب از نوع تفلون - دارای کفه تمام فلز - آمده شدن بخار در کمتر از 3 دقیقه - مخزن قابل پر کردن اب در هر زمان - قابلیت اتو کشی روی هر نوع پارچه با بخار آب و یا بدون بخار - د
اتو پرس 8000S مارشال
- 2100w ( وات ) - دارای برچسب انرژی رتبه A - قدرت زیاد در پخش بخار - با قدرت پرس 50 کیلو گرم - سیستم اتومات قطع کن - با صفحه نچسب از نوع تفلون - دارای کفه تمام فلز - آمده شدن بخار در کمتر از 3 دقیقه - مخزن قابل پر کردن اب در هر زمان - قابلیت اتو کشی روی هر نوع پارچه با بخار آب و یا بدون بخار - د
اتو پرس 8000W مارشال
- 2100w ( وات ) - دارای برچسب انرژی رتبه A - قدرت زیاد در پخش بخار - با قدرت پرس 50 کیلو گرم - سیستم اتومات قطع کن - با صفحه نچسب از نوع تفلون - دارای کفه تمام فلز - آمده شدن بخار در کمتر از 3 دقیقه - مخزن قابل پر کردن اب در هر زمان - قابلیت اتو کشی روی هر نوع پارچه با بخار آب و یا بدون بخار - د